TELEINFOMED (TIM)

jest spółką grupy EMBIQ. Powstał jako produktowy spinoff z udziałem naukowców z Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Świadczy również usługi w zakresie konstrukcji urządzeń medycznych, implementacji oprogramowania i wdrażania zgodnego z certyfikacją medyczną.

Jest urządzeniem medycznym dedykowanym do przesiewowych badań układu krążenia na podstawie analizy fali tętna. Umożliwia wstępną ocenę stanu pacjenta oraz kierunkuje zalecenia, co do dalszej diagnostyki. Nie wymaga kwalifikacji lekarskich, jest tanie w zakupie i eksploatacji.

Skojarzona z urządzeniem baza danych zawiera elementy sztucznej inteligencji, dzięki czemu - wraz z ilością danych rozwija drzewa decyzyjne.

Bezinwazyjność

Uzyskana dzięki zastosowaniu polimerowych czujników piezoelektrycznych najnowszej generacji

Prosta obsługa

Badanie przeprowadza personel medyczny niższego szczebla

szybkość

Badanie trwa 10 minut

Konkurencyjna cena

Urządzenie znacznie tańsze od dopplerowskiego USG i innych urządzeń do badania fali tętna

Cyfrowa interpretacja wyników

Z wygodnym i bezpiecznym przechowywaniem i przesyłaniem danych z chmury

Wielopunktowy pomiar

Kluczowy dla poprawnej analizy

BIOXEE

Bioxee umożliwia długofalowe monitorowanie stanu pacjentów poprzez porównywanie wyników. Dzięki takiej analizie interpretacyjnej artefaktów możliwe jest wczesne wykrywanie anomalii chorobowych - jest naszym wkładem do nieuniknionej automatyzacji diagnostyki medycznej z zastosowaniem IoT i SI.

Warinseid

W ramach chirurgii ortopedycznej przeprowadzane są zabiegi operacyjne, których znaczna część polega na łączeniu złamanych kości ze śrubami tytanowymi, które łączą 2 lub więcej fragmentów kości. Obecnie używane protezy po 4 latach wymagają usunięcia lub wymiany. Główną przyczyną powikłań są infekcje - prowadzące do wydłużenia leczenia, a nawet śmierci pacjenta.

Wszystkie te problem rozwiązuje WARINSEID - standardowe lub spersonalizowane protezy z biologicznie obojętnego materiału w innowacyjny sposób napełnione antybiotykiem o długim okresie uwalniania.

TWÓRCY PROJEKTU

Projekt rozwijamy przy współpracy ze środowiskiem naukowym.

prof. dr hab.n.med.

Ryszard Maciejewski

dr inż.

Wojciech Surtel