BIOXEE to łatwe w użyciu i niskokosztowe urządzenie, z przełomową metodą nieinwazyjnego pomiaru fal tętna i sztywności tętnic. Działanie BIOXEE oparte jest o samouczące się algorytmy, które umożliwiają szybkie i precyzyjne określenie ryzyka rozwoju choroby naczyniowej u pacjenta.

BEZINWAZYJNOŚĆ

Uzyskana dzięki zastosowaniu polimerowych czujników piezoelektrycznych najnowszej generacji

PROSTA OBSŁUGA

Badanie przeprowadza personel medyczny niższego szczebla

SZYBKOŚĆ

Badanie trwa 10 minut

KONKURENCYJNA CENA

Urządzenie znacznie tańsze od dopplerowskiego USG i innych urządzeń do badania fali tętna

CYFROWA INTERPRETACJA WYNIKÓW

Z wygodnym i bezpiecznym przechowywaniem i przesyłaniem danych z chmury

WIELOPUNKTOWY POMIAR

Kluczowy dla poprawnej analizy

Bioxee

wykorzystuje doświadczenia zespołu EMBIQ, zebrane podczas
konstruowania KTG – mobilnego kardiotokografu.
Dzięki temu urządzeniu możliwe jest przeprowadzanie badań prenatalnych (monitorowanie czynności serca płodu, jego ruchów oraz skurczy macicy)
bez wychodzenia z domu i bez asysty lekarza.

BIOXEE jest urządzeniem pierwszego kontaktu.

Do jego obsługi nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza. Badania z jego użyciem może wykonywać personel medyczny niższego szczebla, już po jednym dniu szkolenia. Do uzyskania dokładnego wyniku wystarczy zaledwie 10 minut pracy urządzenia. 

Koszt zakupu BIOXEE to zaledwie ułamek ceny, którą trzeba zapłacić za dopplerowskie USG. BIOXEE pod tym względem jest konkurencyjne również w stosunku do tradycyjnych urządzeń służących badaniu tętna. Kolejne oszczędności generowane są przez szybkość działania urządzenia, jego mobilność i przesyłanie wyników przez sieć. W konsekwencji skracane są kolejki do lekarza, zmniejsza się ilość wizyt, zaś jakość życia pacjenta ulega znacznej poprawie.

Wprowadzenie na rynek tej łatwej, szybkiej i taniej metody diagnostycznej otworzy drogę do:

oszacowanie sztywności tętnic, która ma obecnie duże znaczenie w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego

przeprowadzenia testów przesiewowych na dużej populacji osób potencjalnie podatnych na rozwój zespołu stopy cukrzycowej – pacjentów powyżej 40 lat z cukrzycą

analizy danych pomiarowych zakończona klasyfikacją choroby w przypadku choroby w układzie sercowo-naczyniowym (zgoda Komisji Bioetycznej na dwuletnie badania kliniczne – dostępne są pierwsze wyniki)

BIOXEE wykorzystuje w praktycznym wymiarze koncepcję Internetu Rzeczy (IoT), szczególnie w obszarze inteligentnych sieci zdrowia. Zebrane przez urządzenie dane pozwalają na samoistne tworzenie algorytmów wykrywania chorób oraz na wygodny i bezpieczny transfer wyników badań do chmury obliczeniowej.

Choroby sercowo-naczyniowe co roku przyczyniają się co roku do śmierci
ponad 4 milionów europejczyków. Winne tego stanu rzeczy są również zbyt późno i zbyt wolno stawiane diagnozy. BIOXEE, wyposażone w inteligentne oprogramowanie i oparte o konstrukcję przyjazną dla użytkownika, stanowi skuteczną broń w walce z tym problemem.

Lecimy do Dubaju!

Teleinfomed bierze udział w misji gospodarczej do Dubaju, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w terminie 27-31.01.2020r. Projekt “Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 3.6 Marketing Gospodarczy.