Teleinfomed to spółka grupy

Teleinfomed wywodzi się z EMBIQ – polskiej spółki technologicznej,
specjalizującej się w aplikacjach mobilnych, serwerowych i Internecie Rzeczy (IoT)
oraz konstrukcji lekkiej elektroniki. EMBIQ ma na koncie 300 zrealizowanych projektów na rynku polskim i w krajach Unii Europejskiej.

W swojej działalności skupia się również na programach R&D, we współpracy z największymi krajowymi uniwersytetami. 

Wieloletnie doświadczenie i sukcesy odniesione również w obszarze technologii medycznych, stworzyły potrzebę wydzielenia osobnego podmiotu, którego zadania byłyby skoncentrowane właśnie na rynku usług medycznych i ochrony zdrowia. Doprowadziło to do utworzenia spółki Teleinfomed, jako spin-offu o charakterze naukowo-biznesowym.

Teleinfomed, jako wyspecjalizowany software house, należy do elitarnych 10% tego typu firm, które oprócz tworzenia rozwiązań programistycznych, zajmują się również konstrukcją fizycznie istniejącego sprzętu. Celem firmy jest dostarczanie rozwiązań, które służą zwiększeniu skuteczności diagnoz i terapii, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich kosztów i poświęconego na nie czasu.

Ukierunkowanie Teleinfomed na rynek nowoczesnych technologii pozwoliło zaprosić do współpracy naukowców i wykładowców akademickich z wieloletnim stażem. Tworzą oni trzon naszego zespołu, razem z doświadczonymi inżynierami oprogramowania. To przede wszystkim ludzie, ich praktyczna wiedza i know-how, a dopiero potem aspekty technologiczne, decydują o kolejnych sukcesach spółki.

Inżynier, przedsiębiorca i anioł biznesu
TOMASZ NIEDZIAŁEK
Z 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami technologicznymi. Współzałożyciel EMBIQ, nadzoruje finanse grupy.
Współzałożyciel EMBIQ i CEO grupy.
ALEXEY SHABALOVSKIY
Ekspert w dziedzinie mobilności i systemów wbudowanych, doświadczony kierownik projektów.
wicedyrektor Instytutu Elektroniki I Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej
DR INŻ. WOJCIECH SURTEL
Doświadczony naukowiec, którego działalność badawcza skupia się na projektowaniu urządzeń i systemów telemedycznych. Jest współautorem ponad 60 publikacji naukowych.
Pracownik spółki EMBIQ.
BARTŁOMIEJ KACZOR
Inżynier oprogramowania z wieloletnim doświadczeniem.
kierownik Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
DR HAB. INŻ TOMASZ KLEPKA
Profesor nadzwyczajny na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Wybitny ekspert w dziedzinie syntetycznych materiałów.
kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
PROF. DR HAB. N. MED. RYSZARD MACIEJEWSKI
Jeden z czołowych ekspertów w Polsce w dziedzinie anatomii i nowoczesnych technologii w medycynie.
inżynier oprogramowania i analityk danych
ŁUKASZ KAWA
Od 10 lat związany zawodowo z branżą IT.
manager
ANDRZEJ JABRZYŃSKI
Z 20-letnim doświadczeniem zdobytym w pracy dla największych koncernów farmaceutycznych. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.